شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال

freand

+ زن هاقلب خانه اند.. زن هااگرشادباشندقلب خانه مي تپد... زن هااگرموهايشان راشکل دهند، اگرصورتشان راآرايش کنند، اگرلباسهاي شادبپوشندزندگي درخانه جريان پيداميکند... زن هااگرکودک درونشان هنوزشيطنت کند اگرشوخي کنند،بخندند،همه اهل خانه رابه زندگي نويدمي دهند... اگرروزي زن خانه چشمهايش رنگ غم بدهد،حرفهايش بوي گلايه وکسالت بدهد،اگرذره اي بي حوصله ونااميدبه نظربرسد،تمام اهل خانه رابه غم کشيده است...
freand
10 دقيقه قبل
freand
آري زن بودن دشواراست،زنان ارمغان آورشادي،گذشت وخنده اند... يادمان نرود قلب خانه بايد بتپد... @};-
2-محرم
قلب خانه بتپ
همه 5 نظر
2-محرم
{a h=freand}freand{/a} اره
freand
{a h=arameshmikhahm}2محرم{/a} چي؟!

2-محرم

+ مردي پس از طلاق گرفتن از همسر خود با او تماس گرفت! و گفت: خانم ببخشيد اشتباه کردم لطفا مرا ببخش و به خانه برگرد!! زن در جواب گفت آيا در کنارت يک ليوان داري؟ مرد گفت: بله دارمزن گفت: اکنون آن را محکم بر زمين بکوب. مرد چنان کرد که زن گفته بود. سپس زن گفت: حالا که ديدي آن ليوان شکسته و
freand
24 دقيقه قبل
2-محرم
هزار تکه شده، آيا ميتواني تکه هايش را جمع کني و دوباره بسازي! مرد در پاسخ گفت: نه نشكسه ، !! ليوان استيل بود و زن پاسخ داد: خدا لعنتت کنه.. عصر بيا دنبالم
freand
هه خونده بودم

freand

+ مرد در حال جان دادن بود که به همسرش گفت : بايد چيزي را به تو بگويم زن: لازم نيست مرد: اما اگر نگويم نميتوانم آسوده بميرم و عذاب وجدان رهايم نخواهد کرد زن: باشه بگو مرد: من زن دوم دارم زن با خونسردي گفت : ميدونم همين امروز فهميدم ... حالا آروم باش.... تا مرگ موش کارشو بكنه...
2-محرم
4:59 عصر
2-محرم
هههه يبار اينجوري همسرتو نکشي
freand
{a h=arameshmikhahm}2محرم{/a} اگه مجبور بشم اونم ميکشم..
بعدی همه 9 نظر قبلی
freand
اره ديگه B-)
2-محرم
ههه

freand

+ زن بايد وقتى آقاش ميگه لباسامو اتو كن... بگه: شلوار لى که اتو نميخواد ?? پايين پيرهنتم كه ميره تو شلوار ?? آستينو هم كه ميدي بالا ?? جلوشم كه صافه?? يقت هم كه بازه ?? پشتشم الان لم ميدي رو صندلي ماشين صاف ميشه ! ?? بقيه هرچى مونده بده اتو کنم سايه سرم !!!
2-محرم
ديروز 11:5 عصر
2-محرم
هههه
2-محرم
از تو بعيد نيست اين کار هه
بعدی همه 14 نظر قبلی
freand
:-o
2-محرم
{a h=freand}freand{/a} اره چي فکر کردي

freand

+ زندگي سهم مردم جدي نيست?? آنهايي که جدي هستند?? سهمشان سختي وفشار است?? زندگي به آنهايي?? تعلق دارد که شاد هستند?? ودر بزم اند?? آن هايي که ميدانند?? بودنشان راچگونه جشن بگيرند....
2-محرم
ديروز 11:4 عصر

2-محرم

+ حضرت محمد(ص)فرمودند کودکان را به پنج دليل دوست دارم؛ 1- "گريه مي کنند" چرا که گريه کليد بهشت است. 2- قهر مي کنند ولي زود آشتي مي کنند چرا که دلي بي کينه دارند. 3- چيزي را زود خراب مي کنند چون دلبستگي به دنيا ندارند. 4- با خاک بازي مي کنند چون غرور ندارند. 5- هر چه دارند مي خورند چون غم فردا ندارن
freand
97/6/31

freand

+ هر روز صبح مردي سر کار مي رفت و همسرش هنگام بدرقه به او ميگفت مواظب خودت باش عزيزم . شوهر هم ميگفت:چشم . روزي همسرش به محل کارشوهرش رفت واز پشت در ديد که همسرش بامنشي درحال بگووبخند دلبري ازهم هستند.به خانه برگشت و درراه پيامکي به همسرش زدونوشت: "همسرم يادت باشه وقتي صبح سرکار ميروي هميشه ميگويم مراقب خودت باش،مقصودم اين نيست که مواظب باشي درهنگام ردشدن ازخيابان زيرماشين نروي،توکودک نيستي...
2-محرم
97/6/31
freand
مقصودم اين است مراقب دلت و روحت باش که کسي آنرا از من نگيرد .اگر جسمت خدايي ناکرده ناقص شود براي من عزيزي ، عزيزتر ميشوي وتازنده ام مراقب تو ميشوم .پرستار روز و شب تو ميشوم . اما اگر قلبت زير مهرکسي برود، حتي اگر تن تو سالم باشد ، نه تنها روحم بلکه جسمم هم براي تو نخواهد بود . پس مواظب قلبت بيشتراز همه چيز باش ...
2-محرم
عجب

freand

+ يک زندگي رضايت بخش خيلي بهتر از يک زندگي موفق است چون موفقيت ات را بقيه ميبينند و تعريف مي‌کنند اما رضايتمندي چيزي است که فقط توسط قلب و روح ما ديده ميشه... @};-
2-محرم
97/6/31
2-محرم
عاليه

2-محرم

+ تو مي‌خندي و خودت نمي‌داني مرآ به همين سادگي به آرزوهايم مي‌رساني
freand
97/6/31

freand

+ سخني با مردان و....... هرگز زنت را تحقير نکن! چون بار بيماري اش را سالها بايد به دوش بکشي.هرگز به زنت بي اعتنايي نکن! چون سالها بايد بي توجهي اش را تحمل کني.هرگز به زنت پرخاش نکن! چون سالها سکوت مرگبارش را بايد طاقت بياوري. هرگز از محبت به روح او غافل نباش! چون سالها بايد در بستري سرد بخوابي. هرگز او را مقابل ديگران کوچک مکن! چون به بزرگي ياد کردن از تو را، فراموش ميکند.
2-محرم
97/6/31
freand
هرگز نقص هايش را بازگو نکن! چون از تو در نهان متنفر خواهد شد. هرگز انتقاد و شکايت او را مسخره نکن! چون از تو براي هميشه نااميد ميشود. هرگز به روياهايش نخند، اگر نميتواني براورده شان کني! چون افسرده ميشود. خود را با زنت برابر بدان... در همه چيز! وگرنه فرقي با يک زندانبان نخواهي داشت...
freand
براي....
بعدی همه 25 نظر قبلی
freand
بعدا ميگم واسه کيه
2-محرم
باشه

freand

+ خانه هاي بزرگ اما خانواده هاي کوچک داريم، مدرک تحصيلي بالا اما درک پاييني داريم، بي هيچ ملاحظه اي روزها را ميگذرانيم اما دلمان عمر نوح ميخواهد! کم ميخنديم و زود عصباني ميشويم، کم مطالعه ميکنيم اما همه چيز را ميدانيم، زياد دروغ ميگوييم اما همه از دروغ متنفريم، زندگي ساختن را ياد گرفته ايم اما زندگي کردن را نه! ساختمانهاي بلند داريم اما طبعمان کوتاه است، بيشتر خرج ميکنيم اما کمتر داريم..
2-محرم
97/6/31
freand
بيشتر ميخريم اما کمتر لذت ميبريم! فضاي بيرون را فتح کرده ايم اما فضاي درون را نه، بيشتر برنامه ميريزيم اما کمتر عمل ميکنيم، عجله کردن را آموخته ايم و نه صبر کردن را...! مگر بيشتر از يکبار فرصت زندگي کردن داريم...؟!
2-محرم
چه زيبا @};- درست مثل خودت زيبا گفتي

2-محرم

+ اين کوفت که آقايون به خانمشون ميگن ميدونين يعني چي ؟ک : کل و : وجودم ف : فداي ت : تو اينو داشته باشين ، تا بريم رمز گشايي ساير کلمات آقايون... ستاد روحيه بخشيدن به خانمها...
2-محرم
97/6/31
freand
هه عجب
2-محرم
{a h=freand}freand{/a} هه اره ديگه ما اينيم

freand

+ از حکيمي پرسيدند: معني زن چيست؟ با تبّسم گفت: لوحي از شيشه است که شفّاف بوده و باطنش را مي تواني ببيني. اگر با مدارا او را لمس کني درخشش افزون مي شود و صورت خود را در آن مى بيني اما اگر روزي آن را شکستي جمع کردن شکسته هايش بر تو سخت مى شود اگر احياناً جمعش کردي که بچسباني بين شکسته هايش فاصله مي افتد و هر موقع دست به محل شکستگي بکشي دستت زخمي ميشود. زن اينچنين است پس آن را نشکن....
2-محرم
97/6/31

freand

+ داستان کوتاه يه گل کاکتوس قشنگ تو خونه ام داشتم . اوايل بهش ميرسيدم .قشنگ بود و جون دار. کم کم فهميدم با همه بوته هام فرق داره. خيلي قوي بود،صبور بود،اگه چند روز بهش نور و آب نميدادم هيچ تغييري نميکرد. منم واسه همين خيلي حواسم بهش نبود به خيال اينکه خيلي قويه و چيزيش نميشه. هر گلي که خراب ميشد ميگفتم ،کاکتوسه چقدر خوبه هيچيش نميشه اما بازم بهش رسيدگي نميکردم...
2-محرم
97/6/28
2-محرم
بقيش. ...
freand
تا اينکه يه روز که رفتم سراغش ديدم خيلي وقته که خشک شده . ريشه اش از بين رفته بود و فقط ساقه هاش ظاهرشو حفظ کرده بود. قوي ترين گلم رو از دست دادم، چون فکر ميکردم قويه و مقاوم... مواظب قويترين هاي زندگيمون باشيم . ما از بين رفتنشونو نميفهميم چون هميشه يه ظاهر خوب دارند،هميشه حامي اند،پشتت بهشون گرمه... اما بهشون رسيدگي نميکيم،تا اينکه يه روز ميفهميم قوي ها هم از بين ميره...
همه 5 نظر
freand
تموم شد
2-محرم
خوبه@};-

freand

+ بعضي آدم ها ، انگار چوبِ خشک اند ! تا عصباني مي شوند ، آتش مي گيرند و همه جا را دود آلود مي كنند همه جا را تيره و تار مي كننداشکِ آدم را جاري مي کنند... مابعضي ها اين طور نيستند!مثلِ عودند..وقتي يک حرفي ميزني که ناراحت مي شوندوآتش مي گيرند،بويِ جوانمردي وانصاف مي دهندوکتمامِ تلاششان رامي كنندكه تو راآزُرده خاطر نكنند..اين است که مي گويند:"هر کس راكه مي خواهي بشناسي،در وقتِ عصبانيت وخشم بشناس!
2-محرم
97/6/28
2-محرم
عجب اما اشتباه ميگه
freand
چرا
2-محرم
{a h=freand}freand{/a} هيچکس رو نبايد موقع عصبانيت و خشم شناخت
تسبیح دیجیتال
گروه Friend
vertical_align_top