شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي اتاق

mp3 player شوکر

freand

+ براي کشتن يک زن نيازي نيست فرياد بزني , ترکش کني , روياهايش را بدزدي يا به او خيانت کني براي کشتن يک زن کافيست وقتي براي تو پيرهن زيبا مي پوشد فراموش کني بگويي : " چه زيبا شده اي بانو " آنگاه تکه اي از زيبايي زن مي افتد و کمي از قلبش مي ريزد و اگر فقط چندبار ديگر به همين راحتي از نگاه تو بيفتد تمام او مي شکند و ... 97
freand
97/9/7
freand
يک روز صبح زني را ميبيني که روحش به مقصد تنهايي خانه ي تو را ترک کرده اما خودش مشغول چيدن ميز صبحانه توست و تو محکومي با جسد متحرک يک زن صبحانه بخوري.
mp3 player شوکر
گروه Friend
vertical_align_top