شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال

freand

+ به يک زن نگو: تو که خانه بودي چه کار کردي؟ خستگيت واسه چيه؟ بايد دقيق تر نگاه کني ريز بين باشي او هيچ کاري هم نکرده باشد اميدت را در آن خانه زنده نگه داشته است.
تسبیح دیجیتال
گروه Friend
vertical_align_top