شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال

freand

+ اين اتفاقي نيست که من تو اين شلوغي ديدمت... فهميدمت تا ديدمت... تا ديدمت فهميدمت... اين اتفاقي نيست که من ميبينمت بازم تورو... انگار تو تقدير مني....... ديگه نميبازم تورو... 97
mp3 player شوکر
گروه Friend
vertical_align_top