شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج

freand

+ اين اتفاقي نيست که من تو اين شلوغي ديدمت... فهميدمت تا ديدمت... تا ديدمت فهميدمت... اين اتفاقي نيست که من ميبينمت بازم تورو... انگار تو تقدير مني....... ديگه نميبازم تورو... 97
ساعت دماسنج
گروه Friend
vertical_align_top