شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال

freand

+ زن ها مثل گوشي موبايلند! يک روز با باتري پر به زندگي شما مي آيند. رنگي و شاداب، برايتان حرف مي زنند، طنازي مي کنند، هرکجا هر احتياجي داشته باشيد، به ميزان توانايي شان برايتان کم نمي گذارند و تا آخرين نفس ها همه جوره کنارتان هستند. اين زن هميشه مقاوم، از يک جايي به بعد با رفتار و نهايتا با کلام، آلارم مي دهد که به اندازه ي قبل انرژي ندارم. مي بيني که به شادابي قبل نيست و رنگ هايش کمرنگ شده.
freand
97/5/26
freand
. با اين حال باز هم در لحظات مهم کنارت است. هي اين کلافگي ها و بي رنگي هايش به تو هشدار مي دهد که شارژش در حال تمام شدن است و تو هي باور نمي کني. بالاخره يک شب مي خوابي و صبح روز بعد ميبيني زن هميشه شاداب زندگي ات، ساکت و خاموش شده. زن ها مثل گوشي موبايلند.
freand
بايد آن ها را با يک "دوستت دارم"، يک "دلم برايت تنگ شده"، يک "ميخواهم هميشه کنارت باشم"، يک "امروز زيباتر شده اي"، يک بوسه، يک آغوش و يک محبت ِ مداوم شارژ کرد. حتي پيش از آن که شارژشان به مرز هشدار برسد. يازده درصد...شارژ لطفا...
mp3 player شوکر
گروه Friend
vertical_align_top