شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

freand

+ مهر آمد... آبان آمد... آذر آمد... آذر آمد..... اما... اما تو نيامدي... مهر رفت... آبان رفت... آذر هم مي رود... تو فقط رفتن را بلد بودي... #......
2-FDAN
واو
من خلاصه ميکنم ؛ پاييز آمد و رفت تو نيامدي. :(
خو نياد.بهتر. بهاري بي او ولي با بهتر از او.خيلي هم عالي و خوب ميشه.
چراغ جادو
freand
رتبه 0
0 برگزیده
422 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top