شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

freand

+ [تلگرام] از اين به بعد همه چيز آخرين است... آخرين هفته آخرين پنجشنبه آخرين گردگيري خانه آخرين اتمام حجت ها با خودمان، حالمان، آرزوهايمان آخرين اميدهاي گره خورده اين چند روزِ آخر هم بايد اسبِ سال را مجاب کرد که تا منزلگاه راهي نيست بتاز که نو شدن نزديک است. آخرين هاي 7 بر شما خوش@};-@};-@};-=)
امسال که شما هم اولين بوديد هم آخرين :)
nisti
ان شالله هميشه اولين و آخرينهاتون خوبي و خوشي باشه
freand
{a h=ravandi}‍‍‍‍ راوندي {/a} اره ديگه :)
freand
{a h=wwwnisticom}nisti{/a} همچنين :)@};-
freand
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} ممنون. همچنين :)@};-
سلام....مبببارررکککــــ@};-
freand
{a h=yohana}عرفان وادب{/a} مبارکه. ان شا الله سال خوبي داشته باشيد:)@};-
ساعت ویکتوریا
freand
رتبه 0
0 برگزیده
422 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top