شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

freand

+ [تلگرام] آدم کسي رو دوست داشته باشه... براش يه دسته گل ميخره... B-)
دسته گل طلا نخواستيم برنزش هم قبوله:)
freand
{a h=roozayebarani}Baran{/a} بايد باشه ديگه
freand
{a h=arameshmikhahm}2محرم{/a} خب ازدواج نکنه
freand
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} :D
freand
{a h=roozayebarani}Baran{/a} عه کدومه؟ :D
freand
{a h=zamzamenasim}زمزمه نسيم{/a} طبيعي هم نميدن حالا:)
رز يخ زده
خخخخخخخخ
freand
{a h=roozayebarani}Baran{/a} چرا؟؟
freand
{a h=HeartHeel}رز يخ زده{/a} :D
freand
{a h=roozayebarani}Baran{/a} اهوم. ان شا الله بفروشي بعدش يکي بهترش رو بخري:
هما بانو
:)
درب کنسرو بازکن برقی
freand
رتبه 0
0 برگزیده
422 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top