شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال

freand

+ مهر آمد... آبان آمد... آذر آمد... آذر آمد..... اما... اما تو نيامدي... مهر رفت... آبان رفت... آذر هم مي رود... تو فقط رفتن را بلد بودي... #...... 97
تسبیح دیجیتال
گروه خودم...
vertical_align_top