شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي اتاق

چراغ جادو

freand

+ چه آرامشي دارد شب... تمام کساني را که از خاطر برده اي به يادت مي آورد... يادآور خوبيست... ولي نميداند نميشود همه را به خاطر سپرد... گاهي بايد فراموش کرد... گاهي بايد دل کند... گاهي... #.... 97
ساعت دماسنج
گروه خودم...
vertical_align_top