شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال

freand

+ چه آرامشي دارد شب... تمام کساني را که از خاطر برده اي به يادت مي آورد... يادآور خوبيست... ولي نميداند نميشود همه را به خاطر سپرد... گاهي بايد فراموش کرد... گاهي بايد دل کند... گاهي... #.... 97
تسبیح دیجیتال
گروه خودم...
vertical_align_top