شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

freand

+ آنقدر قوي باشيد که هيچ چيز "ذهنتان"را به هم نريزد به تمام موجودات زنده با لبخند نگاه کنيد... براي ناراحتي،"صبور" براي ترس،"قوي" و در برابر،خشم"متين"باشيد...
زيبا
واي آفتاب گردان.. سمشکه =)
freand
{a h=Mygoodness} گشت ارشاد{/a} روستاي سمشک؟؟
freand
{a h=advanced}اسپايکا{/a} ممنون
{a h=freand}freand{/a} منظورم تخمه آفتابگردون بود:)
freand
{a h=Mygoodness} گشت ارشاد{/a} اها. چون يه روستا هم به اسم سمشک داريم عکس شبيه به اونجاست يکم.
زيبا
عکس خيلي روياييه
ومتني که نميدونم معني شو
freand
{a h=saha1382}غرور زخمي من{/a} کجا شو نميفهمي؟؟
مبارز..
احسنت@};-
زيبااا=)@};-
شوخي ميکنم عزيزم...خيلي مفهوميه
ساعت دماسنج
freand
0 امتیاز
0 برگزیده
323 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top